A-Ergonomi arbetar förebyggande & åtgärdande

ergonomi-enligt-arbetsmiljöverkets-krav
Att anlita A-Ergonomi ska vara en bra investering för företaget. Alla ska vinna på att ta hjälp av A-Ergonomi, både individerna och företaget.

A-Ergonomi arbetar förebyggande, enligt Arbetsmiljöverkets krav, för att personer ska må bra och kunna arbeta utan besvär på sin arbetsplats.

A-Ergonomi arbetar även åtgärdande genom att hitta arbetssätt som kan hjälpa personen lindra och förhoppningsvis helt bli av med besvären.