Screening av ansträngning, smärta och ögonbesvär

Genom att screena efter ansträngning, smärta och ögonbesvär hittar man de som är i störst behov av ergonomiska och synergonomiska åtgärder.

Screening av ansträngning har enligt senaste forskning, visat sig vara ett utmärkt sätt att spåra personer som har hög risk att få ont.

A-Ergonomis screeningformulär är framtaget i samråd med forskare, och är ett utmärkt redskap att användas även vid uppföljning av insatser.