Ergonomiutbildningar anpassade efter din arbetsmiljö

ergonomiutbildningA-Ergonomi genomför ergonomiutbildningar riktade och anpassade specifikt för din aktuella arbetsmiljö. Vid utbildning/föreläsning av datorergonomi eller annat berört yrkesområde, ingår synergonomi. Samtliga utbildningar bygger på AFS-föreskrifter samt beprövad erfarenhet.