Ergonomiska lösningar på arbetsplatsen

arbetsplatsanalysA-Ergonomi utför ergonomiska arbetsplatsanalyser enligt Arbetsmiljöverkets krav för hela arbetsplatser, avdelningar eller individuellt. De individuella ergonomiska arbetsplatsanalyserna kan göras i både förebyggande och, då besvär redan uppkommit, åtgärdande syfte. Åter-rapportering sker muntligt och/eller skriftligt enligt önskemål.

A-Ergonomi utgår från Arbetsmiljöverkets författnings¬samlingar exempelvis AFS 2012:2 ”Belastningsergonomi”, AFS 1998:5 ”Arbete vid Bildskärm”.