Minska huvudvärk, ögon- & ryggbesvär med synergonomi

synergonomiMed bra synergonomi kan man:

  • Minska/förebygga belastningsbesvär i nacke, skuldror och rygg. Detta då det är vanligt att man kompenserar med kroppen, ex skjuter fram/bak huvud och bål, för att underlätta för synen.
  • Minska/förebygga ögonbesvär t ex. ögontrötthet, klåda, sveda, torrhet, rödögdhet, gruskänsla, ögonvärk, ljuskänslighet, tårögdhet.
  • Minska/förebygga ofta återkommande huvudvärk.

Synergonomin innefattar hur ögonen arbetar, vilket ljus man har, vilken inställning och ljusåtergivning datorns bildskärm har, hur den är placerad mm. Det blir allt vanligare att personer arbetar med två eller fler bildskärmar. Genom att ställa in ljusåtergivningen i skärmarna till samma nivå, vilket behöver mätas, kan man avlasta ögonen, vilket i sin tur minskar risken för frekvent huvudvärk och fysiska besvär. Med ökad ålder förändrar sig linsen i ögonen, vilket ställer ökade krav på en god synmiljö.